Supertrimma din personal
 
En säljares förmåga att presentera är helt avgörande för hur bra det kommer att gå för företaget. Leif Åberg utbildar och tränar människor i presentationsteknik och kompletterar ofta genom att tillsammans med kunden bygga ett professionellt presentationsmaterial.
 
Åberg Media arbetar med muntlig och visuell kommunikation genom att erbjuda både utbildningar, tekniska hjälpmedel och produktion av informationsmaterial. Kunderna är ofta säljorganisationer och marknadsavdelningar som har behov av att muntligen föra fram sitt affärserbjudande, men även den del av personalen som hela tiden förser denna grupp med visuellt underlag; presentationsmaterial och dylikt. Ibland finns denna resurs internt i företaget i form av marknadsassistenter, men ofta skapar säljare materialet själva. Åberg Media kan fungera som ett professionellt stöd i båda dessa fall, genom att utbilda dem som skapar säljstödsmaterial eller genom att fungera som kundföretagets externa produktionsateljé.
– Företag lägger ofta ned miljontals kronor på traditionell reklamproduktion, kampanjer, förpackningar och distribution men sedan är det ”bara att presentera det”, vilket oftast blir den svaga länken. Det är då jag kan komma in och hjälpa till att fördubbla effekten genom att justera sättet man för ut budskapet på.
Det finns många duktiga säljare, men allt kan bli bättre. Det är viktigt att ställa lika höga krav på den direkta kundkommunikationen och det material som används vid kundbesök som på övriga marknadsaktiviteter. Det är en relativt billig insats jämfört med att ”gödsla” med ytterligare broschyrer.
 
Leif Åberg är kommunikationskonsult med bakgrund inom reklambranschen, och driver Åberg Media AB sedan 1992. Det startade som en produktionsateljé som specialiserade sig på presentations- och informationsmaterial och annonser, men med tiden har presentationsteknik, som han sysslat med i 20 år, kommit att bli den stora affären. Målgruppen är framför allt säljande nyckelpersoner i företag som har någon form av kundkontakt.
– Sedan finns det en annan del som vi ska börja med nu, nämligen att erbjuda innesäljare och annan personal som kommunicerar brevledes med befintliga kunder en textproduktionskurs anpassad till personens arbetsvardag.
 
Sättet att distribuera information förändras med den tekniska utvecklingen, men förmågan att uttrycka sig i tal och skrift kommer ju alltid att vara avgörande. Leif kommer att fortsätta satsa på detta och finna nya metoder för att överföra information, bland annat arbetar han nu med smarta, webbaserade system för visuell presentation som möjliggör snabba uppdateringar och sänker tryckkostnader.
– Mina kunder är oftast stolta över sina produkter som de har investerat mycket pengar i, men de har glömt bort det kommunikativa budskapet. Jag har under årens lopp hållit cirka 1 400 kurser, och känner att jag har hittat rätt metoder, kan hjälpa de här personerna att bli bättre och har sett att det kan ge en omedelbar effekt. Tjänster säljer man inte på prestanda utan på förtroende, och för att skapa detta måste man ha en representativ kår i bolaget med förmåga att övertyga.
 

Åberg Media

Bransch:
Utbildning

Telefon: 08-51187747


Email:
info@abergmedia.se

Hemsida:
www.abergmedia.se

Adress:
Åberg Media
Bällstavägen 77L
18650 Vallentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN